RODO

1) Informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ZetTech z siedzibą we Wrocławiu przy ul Litomskiej 25/71, z którym również można się kontaktować przez piotr@zettech.com.pl lub pod numerem telefonu +48 663 861 296.                        .

2) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umowy, na podstawie artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE). Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy.                 .

3) Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą firmy EVAL, firmy kurierskie        .

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lecz nie krócej niż 3 lata.

5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych jeżeli są błędne lub nieaktualne, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.