Analizatory

Firma ZetTech wspólnie z firmą EVAL prowadzi sprzedaż nowych analizatorów. W swojej ofercie posiadamy analizatory materiałów organicznych (analizator chloru i fluoru, analizator CHN, analizator CS, kalorymetry, termograwimetry, analizatory wilgoci, analizatory rtęci) i nieorganicznych (analizator ONH, analizator CS). Pełną ofertę znajdą Państwo na stronie www.eval.com.pl.

Analizator fluoru i chloru

Analizator fluoru i chloru służy do automatycznego wyznaczenia zawartości chloru i fluoru metodą spalania z hyrodrolizą. Do głównych obszarów zastosowań należy zaliczyć analizę węgla pierwiastkowego czy biomasy natomiast za pomocą urządzenia możliwa jest analiza wszystkich materiałów ulegających spalaniu. Dodatkowo nie ma przeszkód żeby analizować roztwory bezpośrednio w łódce lub wstrzykując je do komory titracyjnej.

Standardowo próbka zostaje umieszczona w łódce, którą podajnik w sposób automatyczny umieszcza w piecu spalań. Po spaleniu i hydrolizie roztwór jest wprowadzany do komory titracyjnej i następuje pomiar. Zawartość fluoru jest mierzona za pomocą elektrody jonoselektywnej a chloru za pomocą miareczkowania potencjometrycznego.

Zakres pomiarowy:

Fluor: 10-2000ug/g; Chlor: 0.003-0.4%

Masa próbki:

standardowo 0.5 g